Metoda

Grupul G. Canale & C se află printre cele mai avansate companii din punct de vedere tehnologic din Europa. Reînnoirea continuă a tehnologiei este validată şi sprijinită de eforturile noastre depuse constant în scopul garantării unei calităţi excelente atât în ceea ce priveşte imprimarea cât şi în serviciile prestate.

Grupul G. Canale & C este una dintre puţinele tipografii care a obţinut acreditarea ISO Fogra respectând parametrii standardului ISO Fogra. Printr-o continuă cercetare şi utilizând o tehnologie avansată, Grupul garantează de asemenea clienţilor săi, reproducerea parametrilor Fogra 39 L pentru imprimarea web.
Pentru a se alinia la standardul ISO Fogra 12647-2, prin testele şi măsurătorile pe care le-a desfăşurat încă din anul 2007 pe mai multe tipuri de hârtie, cerneală şi maşini de tipărire, grupul G. Canale & C. se mândreşte că poate reproduce toţi parametrii ISO Fogra 12647-2. ISO Fogra 12647-2 permite vizualizarea corectă a rezultatului final încă de la începutul procesului şi furnizează toţi parametrii pentru verificarea amănunţită a procesului de producţie. Nevoia de a se baza pe standarde consolidate încurajează personalul implicat în procesul de producţie să utilizeze parametrii având aceeaşi culoare, de altfel, oricare dintre aceştia poate vizualiza întotdeauna rezultatul final, indiferent dacă acesta este pe ecran, pe alt tip de martori, sau imprimat pe foaie.
În plus, ISO Fogra 12647-2 nu modifică procesul existent, ci permite utilizatorilor să folosească acelaşi limbaj.
Acest lucru se reflectă în reducerea riscului de apariţie a greşelilor în ceea ce priveşte saturaţia culorii, a rezoluţiei, şi interpretării incorecte a profilului ICC şi permite grupului să garanteze o calitate constantă.

Controlul calităţii manageriale şi a proceselor de producţie nu este garantat numai de către operatori, ci şi de un sistem integrat care permite monitorizarea simultană a tuturor etapelor procesului de lucru, de la începerea producţiei până la livrare, indiferent în care dintre companiile grupului se realizează producţia.

De-a lungul anilor, grupul Canale a reuşit să stabilească strânse legături cu un grup de companii care asigură aceleaşi standarde de calitate.

G. Canale & C. S.p.A.

G. Canale & C oferă clienţilor săi experienţa şi competenţa unui secol de activitate în domeniul tipografic şi în realizarea proiectelor editoriale.

Punând la dispoziţie tehnologii performante de tipar plan şi rotativ, soluţii de ultimă generaţie pentru realizarea produselor broşate şi cartonate, şi prin contribuţia departamentului multimedia care largeşte constant gama serviciilor oferite, grupul G. Canale & C garantează maximă competitivitate productivă şi un înalt profesionalism.

Două unităţi de producţie în Italia şi una în Romania, la Bucureşti, răspund nevoilor editoriale şi de comunicare ale clienţilor naţionali şi internaţionali.

Printed at G.Canale & C.

elle-g-canale

New business

canale pop